Hôm nay :

Hotline:0904 144 575

[giaban]2.400.000 VNĐ[/giaban]

[tomtat]

CẦN CÂU CÁ GAMA SEIKO HẮC LONG
Chiều dài: 6.32m
Thu gọn 1.19 m
Trọng lượng: 195 g
Đường kính ngọn: 1,1 mm
Đường kính gốc:25.5 mm
Số đốt: 6
Tải tĩnh: 3 kg
Độ cứng 5 H
Hãng sản xuất: GAMA SIEKO
Đối trọng cần có 3 cỡ 10g 15g 20g
Made in: China
Sản phẩm.của Gama seiko-tặng ngọn luôn theo cần,bảo hành 1 năm cho 2 lần thay đốt miễn phí,trừ đốt gốc.
Truy cập wed: http://docauhaidang.com
[/tomtat]

[kythuat][/kythuat]

[mota]
CẦN CÂU CÁ GAMA SEIKO HẮC LONG
Chiều dài: 6.32m
Thu gọn 1.19 m
Trọng lượng: 195 g
Đường kính ngọn: 1,1 mm
Đường kính gốc:25.5 mm
Số đốt: 6
Tải tĩnh: 3 kg
Độ cứng 5 H
Hãng sản xuất: GAMA SIEKO
Đối trọng cần có 3 cỡ 10g 15g 20g
Made in: China
Sản phẩm.của Gama seiko-tặng ngọn luôn theo cần,bảo hành 1 năm cho 2 lần thay đốt miễn phí,trừ đốt gốc.
Truy cập wed: http://docauhaidang.com


[/mota]

[hinhanh]

 [/hinhanh]

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

BACK TO TOP