Hôm nay :

Hotline:0904 144 575

[giaban]50,000 VNĐ[/giaban]

[tomtat] Lưỡi câu lục
Giá: 50,000 VND

Nước sản Xuất: Việt Nam

[/tomtat]

[kythuat]
[/kythuat]

[mota]
Nước sản Xuất: Việt Nam
Đốt: 8,9,10
Đánh lục xa bờ,đầu cần
===> Xem thêm tại website :http://docaucagiare.com/
[/mota]

[hinhanh]


 [/hinhanh]

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

BACK TO TOP